La Visma Autocollect håndtere dine utestående fordringer.

Løsningen er direkte integrert med Visma eAccounting og koster deg ingenting. Sluttkunde belastes evt. påminnelsesgebyr, inkassosalær m.v.

Fordringer får en helt annen oppmerksomhet, og kunde forholder seg til en profesjonell partner på inndriving. Å kommunisere med en profesjonell partner anses av de fleste som positivt, og dialogen mellom Visma og kunde er hyggelig og imøtekommende.

Visma eAccounting tilbyr også repeterende faktura, som er passer meget bra til boligutleie, abonnementsfakturering, serviceavtaler og andre faste avtaler inngått med sluttkunde.

Repeterende faktura, sammen med Visma Autocollect er en meget god kombinasjon som gir mange fordeler.

Når faktura sendes som EHF faktura fra eAccounting (sende via AutoInvoice), oppnår man flere tilleggsfordeler som forbedrer betaling av faktura.

Fordeler med Repeterende faktura:

 • Høy grad av automasjon ift fakturering og inndrivelse
 • Man glemmer ikke å fakturere kunde
 • Faktura blir lik, og rett, hver gang
 • Ila. 2019 vil repeterende faktura kunne sendes ut helt automatisk

Fordeler med Visma Autocollect:

 • Automatisert inndrivelse
 • Direkte integrert med eAccounting
 • Man velger hvilke ubetalte fakturaer som skal inndrives av Autocollect
 • Dersom kunde betaler før renter og gebyrer påløper, lukkes saken automatisk i Autocollect
 • I Autocollect får man god kontroll på utestående fordringer og hvordan man ønsker disse håndtert
 • Dialog med Autocollect gjøres direkte i systemet, f eks velg fakturaer som ikke skal sendes til inkasso
 • Oppgjør sendes fra Autocollect dagen etter kunde har betalt

Fordeler med EHF faktura:

 • Faktura leveres direkte til mottakers fakturasystem
 • Faktura leveres ferdig kontert og alltid rett kontonummer, org.nummer, beløp, forfallsdato, MVA – klar til bokføring og betaling.
 • Mottaker har faktura senest innen få timer, ofte innen få sekunder.
 • Dersom levering skulle feile, får du tilbakemelding – ofte umiddelbart.
 • Med e-post er du kun sikret tilbakemelding dersom det er feil på epost adressen, full mailboks, mottaker har OOO melding el.lign. SPAM filtre gir ingen tilbakemelding til avsender.
 • AutoInvoice sender automatisk til epost dersom mottaker ikke kan ta imot EHF, og sender per papir dersom hverken EHF eller epost er mulig.
 • EHF sikrer dermed større grad av rettidig betaling.

Verktøy/info:

Sjekk om mottaker kan motta EHF faktura hos DIFI, eller PEPPOL (bruk 9908 i «ISO 6523 identifier»).

Bestilling av Visma Autocollect gjøres på deres hjemmeside.

Autoinvoice for utsendelse av EHF faktura er automatisk aktivert i Visma eAccounting og kan tas i bruk uten videre oppsett.

Repeterende faktura er automatisk tilgjengelig i Visma eAccounting og kan tas i bruk uten videre oppsett. Kontakt Visma Support for assistanse rundt bruk av denne.