Når fakturaen/fordringen er endelig konstatert, kan den tapsføres, og MVA reduseres.

Dette fordrer et av følgende:

  • Firmaet er konkurs – eller –
  • Konkursbo har ikke midler – eller –
  • Påmminnelser har ikke effekt – eller –
  • Inkasso har ikke effekt

Visma har skrevet en god artikkel om emnet.

Korrigering av MVA kan i så tilfelle utføres ihht Skatteetaten.