Vi får ofte spørsmål om hva som trengs av utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører.

Her følger informasjon om hvilken utdannelse som kreves for å få autorisasjon som regnskapsfører. Se også Regnskaps Norge’s artikkelog Visma’s artikkel om samme tema.

Bachelor i økonomi og administrasjon har to år obligatoriske emner. På tredje året velges breddemodul – profileringsmodul. 
Følgende moduler kan velges på høgskoler og universiteter i Norge:-Økonomisk styring-Strategi og ledelse-Markedsføring-HR og organisasjonsutvikling-Regnskap
Det kreves at søker har riktig breddemodul på tredje året for å kunne få autorisasjon som regnskapsfører.

Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører 

Tredje året med profilering regnskapsfører består i hovedsak av de samme fagene som er på tredje året på revisorutdanningen. Bachelorgrad i regnskap- og revisjon oppfyller utdanningskravet for å få autorisasjon som regnskapsfører.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere:
§ 1-1.Utdanningskrav for autorisasjon

Det kreves at søker har bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller en annen høyere grad enn bachelorgrad. Utdanningen må oppfylle profileringsemnene i anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Profileringsemnene skal omfatte norske regler om skatt, avgift og rettslære. Dokumentasjon for utdanningen skal vise hvordan kravet til profileringsemner er oppfylt.

Mastergrad i regnskap og revisjon, bachelorgrad i regnskap og revisjon, høyere revisorstudium (HRS) og treårig revisorutdanning i samsvar med tidligere rammeplaner, oppfyller utdanningskravet uten hinder av kravene i første ledd

Dersom utdanningen som nevnt i første og andre ledd er avsluttet for mer enn tre år siden, må søker i tillegg oppfylle etterutdanningskravet i § 4-1 for siste treårsperiode.